Kliendid ja kogemus
Alates 2005.aastast oleme kavandanud, projekteerinud, kooskõlastanud ja hooldanud oma infrastruktuuri kui Interneti ja andmeside teenuste pakkuja, mis hõlmab ja pakub klientidele juurdepääsu Läti ja rahvusvahelisele Internetile, andes oma klientidele reaalseid IP-aadresse ning juurdepääsu LIX (Läti Interneti-liikluse vahetuspunkt).  Nende aastate jooksul oleme rajanud oma infrastruktuuri mitmetes Läti piirkondades paljude tugijaamade ja kaabelvõrkudega.
SIA „Stream Networks”
SIA "GP Systems" teostab SIA-le "Stream Networks" andmeedastus antennide, RRL, LAN ja optiliste võrkude planeerimis-, kooskõlastamis-, projekteerimis- ja paigaldamistöid (hoonetel, veetornidel, Latvenergo tornidel ning IM tornidel). Pakume andmeedastus võrkude hooldust.
SIA „Latvijas Mobilais Telefons”
SIA "GP Systems" teostab SIA-le "Latvijas Mobīlais Telefons" uute madalate tugijaamade ja tornide ehitamise, mis hõlmab endas kohtade otsimise, projekteerimise, kooskõlastamise, samuti elektri- ja teedeehituse tornini. Rekonstrueerime olemasoleva 3G võrgu 4G võrguks, samuti ka teostame seadmete konfiguratsiooni, käivitustoiminguid, reguleerimistöid ja võrgu seadmete mõõtmisi.
SIA "TELE 2"
SIA "GP Systems" teostab SIA-le "Tele 2" uute tugijaamade ehituse, samuti olemasolevate jaamade rekonstrueerimise 3G võrgust 4G võrguks.
Grand Palace Hotel Riga
Wi-Fi ja kaablivõrgu (LAN) projekteerimine ja ehitus kogu hotelli territooriumil, samuti tagame võrgu hoolduse ja rikete kõrvaldamise.
SIA „Bite Latvija”
Koostöös SIA-ga "NT Service" oleme teostanud SIA "Bite Latvija" 3G tugijaamade paigaldamist ja RRL liinide rekonstrueerimist. Paralleelselt tagame paigaldatud seadmete konfiguratsiooni, käivitamise ning reguleerimistööd ja võrgu seadmete mõõtmisi.
SIA „Telecentrs”
Andmeedastus antenni, RRL, LAN ja optiliste võrkude planeerimis-, kooskõlastamis- ja paigaldustööd (hoonetel, veetornidel, Latvenergo tornidel, Tele 2 ja IM tornidel), samuti andmeedastus võrkude rikete kõrvaldamine kogu Läti territooriumil.
KIS „Trešais tēva dēls”
SIA "GP Systems" koostöös SIA-ga "Telecentrs" osales projektis KIS "Trešais tēva dēls" evitamisel Lätis – raadio ja RRL andmeedastuse võrgu planeerimine, kooskõlastamine ja paigaldus.
Gatarta pansionaat
SIA "GP Systems paigaldas õdede sideseadmed kõikide Gatarta pansionaadi voodikohtade juurde, samuti hooldame süsteemi ja kõrvaldame rikkeid.
Kontakt
Kontor
Telefon: +371 27097338