Radioreleju sakaru līnijas
GP Systems uzstāda augstas kvalitātes radioreleju datu pārraides sistēmas Jūsu uzņēmuma drošai datu pārraidei un interneta provaidēšanai. Īsā laikā realizēsim Jums nepieciešamos radioreleju sakaru līniju projektus. Varam piedāvāt un piegādāt NEC, Ceragon, SAF, kā arī jebkuru citu Jūsu izvēlētu raidoreleju antenu komplektu. Individuāli apkalpojam jebkura lieluma uzņēmumus un valstiskas organizācijās.

Mēs piedāvājam

  • Radiolīnijas fizisku izpēti, gan reljefa un nepieciešamā augstuma noteikšanu elektroniskā veidā vadoties pēc GPS koordinātiem;
  • Projektēšanas darbus, kā arī to pilnīgu saskaņošanu un apstiprināšanu atbildīgajās instancēs;
  • Materiālu un komplektējošo iekārtu iepirkumu, piegādi un uzstādīšanu;
  • Radioreleju instalāciju un montāžu;
  • Programmatūru uzstādīšanu un iestatīšanu;
  • Sakaru līniju testēšanu un nodošanu ekspluatācijā;
  • Garantijas apkalpošanu;
  • Ātru un efektīvu bojājumu novēršanu visā Latvijas teritorijā četru stundu ietvaros.

Visi radioreleju projektēšanas un izbūves darbi notiek pēc Eiropas standartiem un tehnoloģiskajām prasībām. Operatīvu bojājumu un problēmas gadījumā varam veikt diagnosticēšanu arī attālināti. Tas ļauj novērst problēmas maksimāli ātri, garantējot Jūsu uzņēmumam pastāvīgu un stabilu pakalpojumu saņemšanu. 

Sazinies
Birojs
Telefons: +371 27097338